Jeśli masz pytania zadzwoń pod 880 722 589 - technicy czekają
 
Badania mikrobiologiczne Drukuj Email

 

 
pobór próbek
pobór próbek
strzępka grzybni
strzępka grzybni
grzyby na pożywce
grzyby na pożywce
badanie mikroskopowe
badanie mikroskopowe

 

Badania mikrobiologiczne

Usługa obejmuje badanie mikrobiologiczne, które jednoznacznie określa obecność grzybów pleśniowych w pobranych próbkach powietrza czy wymazach. Definiuje ilość kolonii w odniesieniu do norm i dyrektyw, określa gatunki w tym wskazuje patogeny. Zakres usługi obejmuje pobranie próbek, dokonanie oględzin, pomiarów i zprzygotowanie okumentacji fotograficznej. Ilość punktów pobrań jest określana indywidualnie z uwzględnieniem wielkości pomieszczeń/powierzchni, przeznaczenia, warunków. Klient otrzymuje wynik badania mikrobiologicznego wraz z protokółem z oględzin. Czas oczekiwania na wynik licząc od dnia pobrania do dnia otrzymania wyników to 43 dni.

 
Ocena Mykologiczna
Ocena Mykologiczna to usługa która ma na celu określenie przyczyn powstawania jakiegoś procesu np. zawilgacania ścian czy pojawiania się zagrzybienia. W jej skład wchodzi komplet koniecznych pomiarów w tym:  badania makroskopowe, badanie punktu rosy, badania mikroskopowe, pomiary wilgotności masowej, badanie wilgotności przegród, sprawdzenie drożności wentylacji, przegląd obróbek dekarskich, rur spustowych, rynien, opasek oraz inne konieczne badania. Całość usługi potwierdzona zostaje protokółem z oceny mykologicznej, który określa zastane warunki, stan techniczny, wyniki pomiarów, opinie. Uwaga ! Protokół z oceny mykologicznej nie jest ekspertyzą mykologiczną czy mykologiczno-budowlaną. Usługi wykonywane są przez inżynierów specjalistów.

 
Ekspertyzy Mykologiczne i Mykologiczno-Budowlane
Wykonujemy ekspertyzy mykologiczne i mykologiczno-budowlane we wszystkich rodzajach i wielkościach obiektów. Jesteśmy członkami Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa. 
 

 


Użyteczne linki do stron branżowych
| odgrzybianie drewna | odgrzybianie Murów| odgrzybianie ścian| usuwanie pleśni|
| likwidowanie grzybów domowych | odgrzybianie| zagrzybienie | ekspertyzy mykologiczne|
| ekspertyzy mykologiczno-budowlane| badania laboratoryjne| 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »